HIRUKO

 

 

 

 

 

 

f
Retour

 

 

 

 

 

 

La mare au diable

Multimédias
Quelques images
Photographies (20)

Liens
Le film sur l'IMDB
Shinya Tsukamoto
Filmographie

Fiche technique
REALISATION, SCENARIO
Shinya Tsukamoto d'après le manga de Daijiro Moroboshi "Youkai Hunter : Kairyuu matsuri no yoru"
MUSIQUE ORIGINALE
Tatsushi Umegaki
DIRECTEUR PHOTOGRAPHIE
Masahiro Kishimoto

INTERPRETES
Kenji Sawada (Hieda Reijirou)
Naoto Takenaka (Yabe Takashi)
Hideo Murota (Watanabe)
Kudou Masaki (Yabe Masao)
Megumi Ueno (Reiko Tsukishima)

PRODUCTEURS
Yasuhiro Hasegawa et Tsutsumi Kouji
DUREE
85 minutes
PRODUCTION

Shochiku

TITRE ORIGINAL
Hiruko - Yokai Hanta

 

bb