VIOLENT COP

 

 

 

 

 

f
Retour

 

 

 

 

 

 

La quadrature du cercle

Multimédias
Bande-annonce
Les Gnossiennes de Satie
Le blues jazzy
Photographies (17)

Liens
Takeshi Kitano
Office Kitano
Le film sur l'IMDB

Fiche technique
REALISATION
Takeshi Kitano
MONTAGE
Nobutake Kamiya

SCENARIO
Hisashi Nozawa
DIRECTEUR PHOTOGRAPHIE
Yasushi Sakakibara
MUSIQUE ORIGINALE
Daisaku Kume

INTERPRETES
Beat Takeshi (Azuma)
Shiro Sano (Yoshinari)
Haku Ryu (Kiyohiro)
Maiko Kawakami (Akari)
Makoto Ashikawa (Kikuchi)

PRODUCTEURS
H. Nabeshima, T. Yoshida, S. Ichiyama DUREE
98 minutes
PRODUCTION

Bandai Media et Shochiku Fuji Company

TITRE ORIGINAL
Sono Otoko, Kyobo Ni Tsuki
SORTIE FRANCAISE
Le 25 Mars 1998

 

bb